Serveis

Assessorament Fiscal integral d’empreses:

 • Constitució de Societats i permisos d’obertura de negocis.
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Confecció i presentació de declaracions tributàries: I.V.A, Impost de Societats, Pagaments a compte, IRPF, operacions comunitàries,...
 • Formulació i Registrede Comptes Anuals.
 • Assistència, representació i defensa davant dels organismes de les Administracions Públiques:
  • Preparació d'escrits dirigits a l'Administració Tributària.
  • Confecció dels tràmits necessaris per sollicitar d'ajornaments d'impostos.
  • Seguiment i suport en qualsevol tipus d’expedient de gestió tributària.
  • Recursos i reclamacions davant l’administració i els tribunals.
  • Inspeccions fiscals.

Assessorament i Gestió comptable:

 • Assessorament periòdic dels tancaments comptables.
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa.
 • Ajuda i gestió de la comptabilitat en àrees concretes, en cas que la comptabilitat es realitzi a la pròpia empresa.
 • Amortitzacions, tancaments, assentaments excepcionals,..
 • Formació del personal de comptabilitat.
 • Comptabilitat pressupostària. Elaboració i seguiment de pressupostos.
 • Anàlisi de balanços i de resultats.

Assessoria Laboral

 • Confecció de fulls de salari del personal de l’empresa.
 • Confecció i presentació d’assegurances socials mensuals (TC1/TC2).
 • Presentació d’altes i baixes per malaltia.
 • Presentació de contractes.
 • Assessorament laboral.
 • Control de venciment de contractes.
 • Aplicació del nou conveni.
 • Confecció de sistemes de costos.
 • Confecció del calendari laboral anual.
 • Qualsevol consulta laboral relacionada amb l’empresa.
 • Assessorament i representació en litigis laboral.

Assessorament a persones físiques

 • En les declaracions Fiscals de Renda i Patrimoni.
 • Confecció i presentació d’impostos derivats d’una activitat econòmica:
  • Pagaments Fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
  • Impost sobre el Valor Afegit.
 • Assistència, representació i defensa davant dels organismes de les Administracions Públiques:
  • Preparació d'escrits dirigits a l'Administració Tributària..
  • Confecció dels tràmits necessaris per sollicitar d'ajornaments d'impostos.
  • Seguiment i suport en qualsevol tipus d’expedient de gestió tributària.
  • Recursos i reclamacions davant l’administració i els tribunals.
  • Inspeccions fiscals.
 • Liquidació per Successions i donacions, Transmissions Patrimonials.
 • Assessorament Jurídic També comptem amb la collaboració de diversos bufets d’advocats locals als que us podem adreçar per les vostres consultes.

Qui som:

Ametller Economistes S.L.P. és una societat de professionals fundada l’any 1982.

Serveis:

Assessorament fiscal, gestió comptable, assessoria labora, assessorament a persones

Enllaços d’interés:

Agencia tributaria de Catalunya, Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF)...

Contacte:

Si necesitas más información sobre nuestra empresa o sobre nuestros servicios...